Back to Top

Podstawowe dane o placówce

Kategoria: GłówneOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:19Super User
Odsłony: 3771
Drukuj E-mail


Podstawowa działalność przedszkola to praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. Wspomagamy i ukierunkowujemy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie, z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w przyjaznym środowisku społeczno - kulturowym oraz przyrodniczym. Kultywujemy tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Prowadzimy różnorodne pod względem formy i treści zajęcia edukacyjne.

 

Nazwa gminy Miasto Olsztyn
Województwo Warmińsko - mazurskie
Adres ul. Dworcowa 24 10-437 Olsztyn
Kontakt tel/faks (+48) 89  533 25 68
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa www.pm12.olsztyn.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza PM12_Olsztyn/SkrytkaESP
NiP 739 30 76 646
Regon  000249662
 Struktura własności  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zajmuje pomieszczenia budynku mieszkalnego, dostosowane do warunków przedszkola. Budynek jest własnościa ZLiBK- umowa na wynajem.  Gospodarka finansowa na zasadch jednostki budżetowej.         
Majątek

Inwentarz - 118 627,94 zł

Środki trwałe - 118 421,94 zł

Informacja o gruntach: Działka 74, obręb 6,9

powierzchnia 2997 m2

Informacja o zatrudnieniu  24 osoby

Ogłoszenia

Kategoria: GłówneOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:18Super User
Odsłony: 909
Drukuj E-mail

I. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

REKRUTACJA do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 19 marca 2019 r. od godz. 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)
Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1) Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609),

 

 

II. OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA 

Brak potrzeb

 

 

III. PRZETARGI

Brak potrzeb